LAND ART LO BUNKER


2n CONCURS DE LAND ART 
LO BUNKER 

FORADADA 2017

Intervencions artístiques a la Natura

Els organitzadors del Trail Lo Bunker, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Foradada, convoquen el 2n Concurs de Land Art al terme municipal de Foradada. Les intervencions artístiques a la natura es realitzaran concretament als paratges marcats per l'organització, els quals detallarem més endavant, amb la particularitat que tots són llocs pels quals passarà el recorregut de la caminada de muntanya del 4t Trail Lo Bunker (circuit geodèsic del Munt-Montsonís), que tindrà lloc el dia 4 de juny de 2017. 

El concurs està adreçat a totes les persones majors d’edat que simpatitzen amb les intervencions artístiques a la natura.

L’objectiu principal del concurs és contribuir al manteniment i als valors de respecte de l’entorn natural i la creació d’espais de conservació i diàleg amb la natura. És per això que els projectes artístics dels participants poden estar relacionats amb qualsevol de les categories que s’anomenen art natura, land art o earth art, amb materials i processos diferents, com ara escultòrics o paisatgístics. 

Els projectes han de partir de conceptes que facin una proposta de reflexió sobre el paisatge i/o provoquin una interacció amb l’entorn natural i social. Es pretén que, d’alguna manera, les obres participin del context geogràfic, ambiental, històric, cultural o espiritual del lloc on se situaran. Els materials emprats per a l’obra són d’elecció de l’autor, però han de durar prou per poder-se valorar el dia de la caminada esmentada i han de ser respectuosos amb l’entorn. Els artistes han de tenir en compte que les
obres s’han d’integrar al paisatge i que quedaran permanentment al lloc on s’han fet, sense cap mena de vigilància, i per tant han de tenir en compte les interaccions amb el clima, la fauna i els visitants.

No s’acceptarà cap projecte no realitzat amb material natural o que utilitzi material o substàncies nocives per a les persones o per al medi ambient, ni tampoc aquells projectes que impliquin un moviment de terra,
roques o tala d’arbres i bosc que afectin sensiblement l’espai natural. De fet, els agents rurals de la zona vigilaran i exigiran el compliment de la normativa vigent de medi ambient, ja que hi ha greus sancions en cas de no fer-ho. Els responsables del concurs no es fan responsables de qualsevol accident o vulneració de la normativa vigent que es pugui fer abans, durant o després de la realització de les obres. Els artistes són responsables de deixar la seva obra de manera que no pugui interferir en la seguretat dels visitants. 

Cada artista haurà d’omplir, abans de fer l'obra, un full de sol·licitud amb una petita descripció de l'obra, els materials emprats, la ubicació i una explicació de les característiques i de la interacció amb l’entorn natural i/o el paisatge. Per als projectes col·lectius s’ha d’escollir un representant les dades del qual han de constar en el full de sol·licitud. Les ubicacions de les obres es donaran en ordre a partir de la recepció de les sol·licituds.

Si l'organització del concurs creu que no es adient el projecte presentat a la sol·licitud, pels materials emprats o per no participar del context geogràfic, ambiental, històric, cultural o espiritual del lloc, l’obra pot ser no autoritzada des de l’organització. Només aquelles obres que siguin confirmades com a aptes podran participar al concurs. 

El full de sol·licitud s’haurà d’enviar a l'adreça electrònica següent: trailobunker@gmail.com, fins al dia 30 d'abril de 2017.

Hi haurà dos premis: per una banda, un jurat decidirà l’obra guanyadora del concurs; per una altra banda, hi haurà un premi popular: els participants de la caminada del 4t Trail Lo Bunker (circuit geodèsic del Munt-Montsonís) votaran la seva obra preferida (un vot per persona), d'acord amb l'observació de l’obra i de la seva interacció amb l’entorn in situ. 

El recompte de les votacions, la decisió de les obres guanyadores i el lliurament dels premis es faran el mateix dia de la caminada, el 4 de juny del 2017. 

La propietat intel·lectual de l’obra pertany al seu autor/a, però aquesta persona es compromet a deixar l’obra ubicada al lloc on s’ha fet pel gaudi de qualsevol persona, de manera que passa a formar part del patrimoni artístic i cultural del municipi. L’autor també cedeix els drets d’imatge de l’obra als organitzadors del concurs per poder emprar imatges de l’obra en 
qualsevol publicació, digital o escrita, tot i que sempre apareixerà el nom de l’autor/a. 


El premi de l’obra guanyadora decidida pel jurat és de 200 euros. El premi popular (decidit pels caminadors del 4t Trail Lo Bunker) està per determinar

La participació en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.

Els llocs als quals es poden fer les obres són els següents: 

Informació: Nom. Coordenades en format X,Y. (emprades a Google Maps) 

1- Al camí de la collada, un petit pla que queda a la dreta abans del desviament cap a la carretera.41.874521, 1.008835

2- Al cantó del punt geodèsic del Munt. Bona vista de la vall d'Artesa, el cim de Montmagastre i el Cadí. 41.885636, 1.014147

3- Al primer collet cimer de la pista que porta cap al punt geodèsic, abans de les corbes a l'esquerra, a un replà que hi ha a la dreta del camí en direcció ascendent. Bona vista de la vall d'Artesa. 41.887372, 1.014607.

4- Al cantó de la Torrota. Una antiga església (possiblement romànica) a la qual van afegir posteriorment una torre de vigilància. 41.883389, 1.030314

5.- A la placeta del collet de St. Pere, a dins del casc urbà de Foradada. Bona vista de la serra de Mania. 41.878398, 1.011313

6.-Lloc de celebració del Tros, un camp obert a la vall de sota de Foradada, per on passa la carretera. Bona vista de Montclar i Marcovau. 41.872644, 1.006685

7.- El Búnquer. Antic búnquer de la guerra civil amb un túnel que travessa la muntanya d'una banda a l'altra i que l'ajuntament va desenrunar i netejar.
41.875707, 1.006095.
 

8.- Pista que va des de Rubió del Mig cap a Rubió de Baix: la potada del diable. 41.897373, 0.994545

9.- El pou del Sàries. 41.878488, 1.012125

10.- La Bassa Bona. 41.870153, 1.003465

11.- El Búnquer de la pista de l'antic dipòsit d'aigua del poble. 41.877007, 1.015581

 
Fitxa de sol·licitud de participació al 1r Concurs de Land Art Lo Bunker de Foradada (per imprimir)

Per a més informació, poseu-vos en contacte amb l'organització del concurs: trailobunker@gmail.com

Recordeu que les ubicacions de les obres es donaran en ordre a partir de la recepció de les sol·licituds.


La valoració de l’obra per part de l'organització serà APTE o NO APTE.
Obres guanyadores (edició 2016)

Premi del jurat: "Los Vidells", de John Boliart
 Premi popular (concedit pels caminadors del 3r Trail Lo Bunker): "L'ou de Pasqua", de Fernando Maldonado